Husmåren
Husmåren kendes på sin
hvide brystparti 
Som det fremgår af navnet
er det typisk den, som lever på lofter og
 
Skovmåren
Skovmåren kendes på sin
gule brystparti
Som det fremgår af navnet
er dens levested i skoven.
SKOVMÅREN ER TOTALFREDET

Regulering

Reguleringsarbejdet i Haderslev Kommune er opdelt i tre distrikter, svarende til de gamle kommunegrænser for, Haderslev, Vojens og Gram. Find din kontaktperson nedenfor.
 
Haderslev (gl. kommunegrænse)
Haderslev Jægerforening har et mindre korps af reguleringsjægere.
Disse foretager regulering dels med fælder, men også med reguleringsjagt.
 
Som privat husejer
Hvis du som privat husejer har problemer med husmår, kaniner, duer, råger mv.
Kan du rette henvendelse til:
Henry Pedersen telf. 23 48 23 56
E-mail: hund@haderslev.jaegerforening.dk
 
En grundejerforening, boligforening eller lignende institution kan få iværksat reguleringsjagt, men der er en række forhold som skal afklares forinden.
Reguleringsjagt foretages typisk på arter som, Duer, råger, og kaniner.
Som ejerforening eller boligforening skal du rette henvendelse til: 
Lars Lykke Kristensen 7352 1530
E-mail: formand@haderslev-jaegerforening.dk
 
Vojens (gl. kommunegrænse)
I Gl. Vojens kommune skal du rette henvendelse til:
Christian Thye, Tværforte 5, 6500 Vojens  telf. 2049 6338
E-mail: thye@bbsyd.dk
 
Gram (gl. kommunegrænse)
I Gl. Gram kommune skal du rette henvendelkse til:
Ejner Gubi, Hasselvej 13, 6510 Gram  telf. 5237 3717
E-mail: gubi@post.tele.dk