Skydeleder kursus
Riffel3.jpg
Fredag, 24 Juni 2022, 15:00 - 22:00
 

Sted: Haderslev Vesterskov Skydebane
 

Formål: Med en bestået skydelederuddannelse kan man både sikkerheds- og forsikringsmæssigt stå for en riffelskydning i regi af Danmarks Jægerforbund. Uddannelsen giver dig den baggrundsviden, der skal til, for at du kan gennemfører en riffelskydning efter gældende regler og bestemmelser. Skydelederuddannelsen giver dig derudover alt den viden og alle de færdigheder, du skal bruge for sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne lede en riffelskydning.

Indhold: Under kurset gennemgås: Sikkerhed under skydning og skydearrangementer, krav til skydebaner, cases og spørgsmål i forhold til relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer, skydelederens rolle samt en lang række øvelser. Inden kursusstart fremsendes en oversigt over relevant lovstof, der skal læses, inden man møder op på kurset. Kurset afsluttes med skriftlige spørgsmål (der vil være hjælp til personer med læsevanskeligheder). Kurset er 1. modul i en evt. instruktøruddannelse.

De efterfølgende moduler er:

2. modul Instruktionsteknik (kan tages vilkårligt i forhold til de øvrige moduler)

3. modul riffelinstruktør, faglig del

Målgruppe og krav: Du skal ved kursets start have bestået riffelprøve, og du skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn og riffeltilladelse.

Tilmelding her på siden er alene af praktiske årsager for arrangøren - du skal tilmelde og betale via DJ på dette link:  https://event.it/dj-kursus/nzk6q5

kurset afvikles forud for Riffelinstruktør kurset og er obligatorisk