DUEN


Duer kan være til stor gene for såvel husejere som landmænd.

I graverende tilfælde kan der foretages regulering.

Kontakt reguleringskorpset for nærmere aftale.

Reguleringskoordinator Lars Lykke Kristensen mobil 4063 7418