Vi afholder Generalforsamling 2022 den 26. januar 2023