Regulering i Vojens (Gammel kommunegrænse)

I Gl. Vojens kommune skal du rette henvendelse til:
Christian Thye, Tværforte 5, 6500 Vojens telf. 2049 6338
E-mail: thye@bbsyd.dk