Mandag den 01. november startede madkursus for Vildt, med 12 deltagere - første aften gik med en snak om hvad deltagerne kunne tænke sig de næstfølgende 4 kursus dage - og der var en del ønsker - muslinger fra vadehavet - Svampe - Fugl, Fisk - Vildsvin you name it.....

Første aften stod den på Pølser - blandet oksekød og Kronvildt kød, samt bagning af brød.

Aftenen sluttede med fællesspisning at de fremstillede produkter - vi glæder os til næste gang.

Lørdag den 09. oktober var der Jagt på terrænet - 28 deltagere var mødt op - nogen skepsis var der dog tilstede, idet nogen havde valgt at høste græs samme dag, så der var tung og larmende trafik på området - ikke helt så befordrende for en vellykket Jagt.

Grundlovsdag var valgt til året Mårhunde/ regulerings kursus på det Militære Øvelsesterræn, Haderslev Vesterskov.

15 forventningsfulde deltagere var mødt op bagved skiveskuret til det der blev en meget lærerig og hyggelig dag i flot vejr - teori og praktik i terrænet.

Tak for fremmødet og en god dag - Kim.

Torsdag den 21. april 2021 blev der afholdt Generalforsamling i Haderslev Jægerforening - 18 medlemmer var mødt frem.

Formanden aflagde beretning for det forgangne år - se under medlemmer - beretningen blev godkendt. Grundet stop fra nuværende kasserer blev det også formandens lod at gennemgå årets regnskab - regnskabet blev godkendt efter lidt debat.

GN godkendte endvidere bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer der betyder at bestyrelsen ændres fra 7, til 5 medlemmer.

Da foreningen manglede en ny kasserer indstillede formanden Henrik Lehn/ Kolding som ny Kasserer, Henrik blev valgt.

Jørgen Madsen /Riffel ansvarlig blev genvalgt - Martin Paulsen blev genvalgt som suppleant 1 og Revisor Mathias Møller blev ligeledes genvalgt.

Årets Buk - ingen kandidater i år.

Læs yderligere under "Medlemmer - Dokumenter"