Endnu en aften på Riffelbanen med forventning om en god aften blev indfriet - der var brug for vore Instruktørers færdigheder i forbindelse med indskydning og justering af kikkerter - en fornøjelse at se hvordan tingene for de enkelte skytter blev forbedret gennem hver skydning.

Årets første flugtskydningsdag var længe ventet - Foreningen havde indkøbt yderligere 4 kastemaskiner, dette for at øge sikkerheden og forbedre flowet på banen - og det viste sig i går at være en god investering - Instruktør Carsten havde knoklet med at opsætte de nye vogne og den nye bane på terrænet - så alle maskiner nu stod på linje og der var adgang til de forskellige standpladser på et bredt slået spor i lige linje bag banen - nu kunne der afvikles god Flugtskydning - hvilket også viste sig da Jægerne begyndte at møde frem - en lidt til tider kølig aften, men en god aften fordi vi nu havde fundet løsningen på at kunne få rigtig mange skytter i gennem uden at kompromittere sikkerhed og uden der opstod KØ.

Så nåede du det ikke i går, så kom frisk - vi skyder onsdag jf. hjemmesiden og du er selvfølgelig velkommen til at tage dine jagt kammerater med.

Priser:

24 Duer serie 40 Kr.

40 Duer serie  60 Kr.

1 KS patroner 55 Kr. - Foreningen har tilladelse til salg ag Hagl ammunition. 

 

En lidt kølig og blæsende aften på skydebanen - vinden havde netop fundet vej ned mellem voldene - og vi ventede og ventede på skytterne - det var jo torsdag, normalt Obligatorisk Riffelforløb til at begynde med, men der var ingen tilmeldte, så vi forventede jo at de andre skytter mødte frem - men NEJ først klokken 18:30 skete der noget - til gengæld var det stort set hele Årøsund Jagtforening der mødte ind til skydning.

Så gang i dem og gang i skydningen - det blev en god aften. Tak for fremmødet. 

Madkursus 2 i februar 2023 blev fremstilling af pølser til sommer grillen 

Året 2023 startede med madkursus og rigtig herremad - stegte Ål for alle pengene med dertil hørende kartofler i persille sovs  - Lars havde sørget for at alle også fik smagt Solæg

Under vejledning fra vore kompetente Instruktører, Lars, Jørgen og Kim, havde Kim valgt at byde 7.D fra Kløvermarkskolen til en spændende dag- på øvelsespladsen - væk fra de normale klasselokaler.

I fredags havde Jægerne fra Haderslev Jægerforening arrangeret en dag med primitiv madlavning - rålam og ænder.

En spændende og meget anderledes dag, hvor der blev stillet rigtig mange spørgsmål og ikke mindst spist skøn vildtgryde. Det var vidst ikke en dag hvor der blev skabt Jagtmodstandere.

Tak til 7. D og til vore Instruktører. 

Så er Haderslev Jægerforening i gang med Rågeregulering og der var gevinst den første dag, - vil du vide mere så kontant Formand Lars Lykke Kristensen.

Haderslev Jægerforening har i år slået sig op på at tilbyde afholdelse af obligatorisk Riffelprøve - det bærer frugt og der møder flere og flere op til vore skydedage - senest til Riffelskydning torsdag den 28. april - alle bliver vel modtaget og der ydes nødvendig hjælp til skytterne fra vore dygtige Instruktører.

Næste gang er den 2. maj - møde op uanset medlem eller ikke medlem - tilmeld gerne på hjemmesiden så vore Instruktører står klar.

Så kom der lidt gang i vores Flugtskydnings bane i Marstrup bag Køreteknisk anlæg - Carsten Winther har fået opsat en fin bane og der mødte såvel øvede som uøvede deltagere op - der kom gang i Duerne og mange "overlevede" de ivrige skytter - ja, der skal trænes i denne diciplin. Efter endt skydning var der tid til en lille tår "gammel" Øl - tænker de har overlevet COVIS sæsonen, men hyggeligt var det.

Vi ses derude næste gang den 11. maj - åben for både medlemmer og ikke medlemmer - kom frisk og tilmeld gerne på vores hjemmeside, så er vi klar.

Det var helt tydeligt at deltagerantallet i dag på skydebanen, afspejlede den snarlige Bukkejagt og den kommende riffelprøve - 44 deltagere var mødt op til henholdsvis Obligatorisk Riffelprøve og generel indskydning.

Et FLOT fremmøde, som glædede Instruktørerne - der blev taget godt hånd om alle - TAK for fremmødet.

Dette madkursus var henlagt til naturen - Haderslev Vesterskov v/ Skydebanen, hvor deltagerne fik indsamlet nødvendige krydderurter i skoven - klargjort Ænder mm og som det tydeligt fremgår af billederne var der max hygge på denne søndag.

Torsdag den 07. april var dagen hvor vi udover Riffelskydning havde lagt op til en længe ventet øvelse i Mørkeskydning - vejrguderne var ikke helt på vores side og derfor udeblev tilmeldingerne til aftenens skydning, men dette til trods var der aktivitet på banen.

Instruktør Jørgen Madsen havde dagen op til sammen med Formanden klargjort Mårhundeskiver - men øsregn gjorde at man ikke kunne lime Mårhundesilhuetter på skivepladen - så alternativt blev stiksaven taget i brug og ud kom fine Mårhunde i krydsfiner - en ny af slagsen, nemlig "hvide Mårhunde" - meget sjældne i DK - Det blev vel modtaget af skytterne der efterhånden som mørket sænkede sig gjorde klar til skydning.

Jesper Lindgaard og Jørgen var tovholder på aftenens arrangement, rigtig fint - hold øje med kalenderen, for der bliver en gentagelse.

Så kom vi endelig i gang med årets første Riffelskydning mandag den 28. marts - det var nogle tilfredse Instruktører der kunne byde velkommen til godt 18 skytter - heri blandt nogle der skulle gennemføre obligatorisk riffelprøve - god skydning og god vejledning til alle skytter.

Onsdag aften var der information og video aften omkring vildsvinejagt i Spanien omkring den spanske landsby Arén, i Pyrenæerne et afsides og fjernt område på omkring 100.000 hektar.

Tom Vedel fra www.vildsvinejagt.com bosiddende i området fortalte de 18 tilhørere på meget passioneret vis og med begejstring omkring jagten i dette bjergrige og smukke område.

Er det noget for dig, kan du læse mere om mulighederne på hans hjemmeside - det er en udfordrende og til tider krævende jagtform - hvor tingene ofte går hurtigt og der er ikke plads til skydestokken - det kræver hurtig og resolut handling, når de mange hunde driver vildtet forbi dig - gennem bjergpas og uvejsomt terræn.

Tak for et fint fremmøde til deltagerne og Tak til Tom for dit indlæg.

Mandag den 07 februar blev det igen mad dag for drengene - denne aften stod den på indmad, medbragt af Preben - Krondyr hjerter og lever, stegt og grydemørnet sammen med gode grønsager og tilhørende moste kartofler - lidt Rødvin var med til at gøre dette til en fantastisk madoplevelse - JA, selv de der på forhånd havde sagt - indmad - det spiser vi ikke, tja de blev vendt til det positive.

Tak for en hyggelig aften

Traditionen tro blev der også ved dette års generalforsamling udpeget årets Buk, skudt i DK i den indeværende jagtsæson.

Ikke mange havde metaget deres Buk, men der var tre spændende og lidt særprægede opsatser at vælge i mellem - valget gik på Bukke skudt af Hans Henrik Riis, som dermed fik overrakt plakette og et Tillykke fra Næstformand Kim Hansgaard.

Der var indkaldt til generalforsamling i Haderslev Jægerforening tirsdag den 25 januar på Hotel Harmonien i Haderslev.

Indkaldelsen var sket via mail og sms og med oplæg på den nye hjemmeside - et flot tilmelding blev det til, hele 37 var tilmeldt generalforsamlingen - TAK til Jægerne for et FLOT fremmøde.

Formand Lars Lykke Kristensen bød velkommen til GN og første punkt var valg af dirigent - herefter blev generalforsamlingen af dirigenten - se Jagt moment, 40 ÅR som Formand, Lars Lykke Kristensen - efter denne lille seance, kunne GN afvikles efter den udsendte dagsorden.

Formanden gav en lang, detaljeret og indholdsrig beretning - hvor han kom langt omkring det forgangne år - beretningen blev godkendt med applaus.

Kasseren gennemgik regnskabet, som trods et svært år på indtægtssiden, grundet manglende skydninger udviste et tilfredsstillende resultat - regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen havde enkelte punkter under forslag - disse blev godkendt - Valg af Formand blev med applaus Lars Lykke Kristensen - valg af nyt bestyrelsesmedlem som afløsning for Frederik Dyhrberg blev Carsten Winther, der vil stå for Hagl og Bue skydning.

Bestyrelsen sluttede med at takke de afgående bestyrelses medlemmer, herunder en glemt fra tidligere - Per Braad og nu afgående Frederik Dyhrberg for deres indsats gennem de forgangne år - begge fik en glas vin karaffel med vort logo indgraveret.

Detaljer omkring generalforsamlingen kommer i referat på hjemmesiden under "Medlemmer"

Tak for en god generalforsamling.

Lars Lykke Kristensen blev fejret med maner på samme dag som der afholdes generalforsamling i Haderslev Jægerforening - ganske uforberedt startede Lars generalforsamlingen op og da ordet var givet til den valgte dirigent - blev generalforsamlingen afbrudt af dirigenten.

Der var lige noget vi skulle fejle først - ind gennem lokalet kom 16 mand fra Hubertus Hornblæserne i Haderslev og der blev blæst 4 numre til en tydelig rørt Formand - herefter tale ved Næstformand Kim Hansgaard og udlevering af 40 års nål og Diplom fra Danmarks Jægerforbund, samt en vingave fra vores forening.

Arrangementet, eller rettere overraskelsen sluttede med et glas boblevand og lidt kransekage, inden den officielle generalforsamling kom i gang. 

STORT TILLYKKE til vores Formand gennem et langt liv.

Endelig slap vi for at være Corana ramt og vi kunne igen komme til Madlavning i hyggeligt selskab - denne aften stod den på Vildsvin - pitabrød - æbletærte - rigtig lækkert

22 konsortiemedlemmer og gæster samt hele 8 ivrige hunde deltog i dagens Jagt.

Vi startede med et rundstykke kl. 09:00, hernæst en parole med fokus på jagtbart vildt, sikkerhed for jægere og hunde, samt inddeling i i skytte og driverhold.

Vi var igennem 7 såter. Havde dejlig varm frokost, godt hundearbejde og hyggelige timer i godt selskab.

Tak for en dejlig jagtdag / Kim.

Mandag den 01. november startede madkursus for Vildt, med 12 deltagere - første aften gik med en snak om hvad deltagerne kunne tænke sig de næstfølgende 4 kursus dage - og der var en del ønsker - muslinger fra vadehavet - Svampe - Fugl, Fisk - Vildsvin you name it.....

Første aften stod den på Pølser - blandet oksekød og Kronvildt kød, samt bagning af brød.

Aftenen sluttede med fællesspisning at de fremstillede produkter - vi glæder os til næste gang.

Lørdag den 09. oktober var der Jagt på terrænet - 28 deltagere var mødt op - nogen skepsis var der dog tilstede, idet nogen havde valgt at høste græs samme dag, så der var tung og larmende trafik på området - ikke helt så befordrende for en vellykket Jagt.

Grundlovsdag var valgt til året Mårhunde/ regulerings kursus på det Militære Øvelsesterræn, Haderslev Vesterskov.

15 forventningsfulde deltagere var mødt op bagved skiveskuret til det der blev en meget lærerig og hyggelig dag i flot vejr - teori og praktik i terrænet.

Tak for fremmødet og en god dag - Kim.

Torsdag den 21. april 2021 blev der afholdt Generalforsamling i Haderslev Jægerforening - 18 medlemmer var mødt frem.

Formanden aflagde beretning for det forgangne år - se under medlemmer - beretningen blev godkendt. Grundet stop fra nuværende kasserer blev det også formandens lod at gennemgå årets regnskab - regnskabet blev godkendt efter lidt debat.

GN godkendte endvidere bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer der betyder at bestyrelsen ændres fra 7, til 5 medlemmer.

Da foreningen manglede en ny kasserer indstillede formanden Henrik Lehn/ Kolding som ny Kasserer, Henrik blev valgt.

Jørgen Madsen /Riffel ansvarlig blev genvalgt - Martin Paulsen blev genvalgt som suppleant 1 og Revisor Mathias Møller blev ligeledes genvalgt.

Årets Buk - ingen kandidater i år.

Læs yderligere under "Medlemmer - Dokumenter"