Torsdag den 21. april 2021 blev der afholdt Generalforsamling i Haderslev Jægerforening - 18 medlemmer var mødt frem.

Formanden aflagde beretning for det forgangne år - se under medlemmer - beretningen blev godkendt. Grundet stop fra nuværende kasserer blev det også formandens lod at gennemgå årets regnskab - regnskabet blev godkendt efter lidt debat.

GN godkendte endvidere bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer der betyder at bestyrelsen ændres fra 7, til 5 medlemmer.

Da foreningen manglede en ny kasserer indstillede formanden Henrik Lehn/ Kolding som ny Kasserer, Henrik blev valgt.

Jørgen Madsen /Riffel ansvarlig blev genvalgt - Martin Paulsen blev genvalgt som suppleant 1 og Revisor Mathias Møller blev ligeledes genvalgt.

Årets Buk - ingen kandidater i år.

Læs yderligere under "Medlemmer - Dokumenter"